PGE

Rokrocznie jestem organizatorem obozów matematycznych, w których biorą udział  moi uczniowie. W tym roku już po raz dwunasty 26 czerwca wyjeżdżamy na obóz tym razem do Żabnicy.  Udało nam się w tym roku pozyskać nielada sponsora jest nim PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.