Metoda stacji

W ostatnia sobotę, 9 kwietnia odbyły się XXI Wojewódzkie Warsztaty Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki organizowane przez Oddział Opolski tego Stowarzyszenia. Prowadziłam warsztaty Matma inaczej. Prezentowałam na nich grę Zgadnij kto to, Kółko Krzyżyk, grę w statki, czy Bingo matematyczne. Mówiłam również o stosowanej przeze mnie metodzie stacji. Poniżej zamieszczam przykład metody stacji z tematu działania na ułamkach. Otrzymałam go podczas warsztatów prowadzonych przez Educarium, dlatego, część opisanych stacji odwołuje się do pomocy dydaktycznych przez nich dystrybuowanych.

Stacje _ Pokochać ułamki

METODA STACJI ZADANIOWYCH

Metoda stacji zadaniowych jest przykładem otwartej formy nauczania, która uwzględnia zróżnicowany poziom umiejętności uczniów. Dają nauczycielom możliwość zróżnicowania stopnia trudności zadań, a uczniom szansę pracy na odpowiednim dla siebie poziomie. Stacje umożliwiają przyswajanie wiadomości na odpowiednim dla siebie poziomie z wykorzystanie wszystkich zmysłów. Uczeń postrzega tę metodą, jako zabawę, a dla nauczyciela jest okazją do obserwowania swojej klasy, lepszego poznania poszczególnych uczniów, ich możliwości, preferencji, osobowości i chęci lub niechęci współdziałania w grupie. Praca tą metodą kształci w uczniach poczucie odpowiedzialności za własny proces uczenia się.

Jak przebiega praca na stacjach?

Nauczyciel przygotowuje zestaw ćwiczeń z poleceniami i materiałami pomocniczymi. Układa je na osobnych stolikach tak, aby mogło pracować z nimi jednocześnie kilku uczniów. Na każdym stoliku znajdują się inne zadanie. Odwiedzenie wszystkich stacji nie jest obowiązkowe. Ilość stacji obowiązkowych ustala nauczyciel w zależności od umiejętności zespołu klasowego, który pracuje tą metodą.

Rozwiązywanie zadań poprzedza omówienie zasad pracy oraz krótkie przedstawienie każdej ze stacji. Następnie każdy uczeń otrzymuje tzw. „kartę zbiorczą” – kartę, na której wpisze swoje dane i będzie wpisywał rozwiązania poszczególne rozwiązania. Uczniowie rozwiązują zadania w wybranej przez siebie kolejności, indywidualnie, w parach lub małych grupach. Każdy z uczniów pracuje we własnym tempie i ma możliwość sprawdzenia poprawności rozwiązania poprzez np. zadanie pytania nauczycielowi.

Po zakończeniu pracy nauczyciel zbiera „karty zbiorcze”, sprawdza wykonanie poszczególnych zadań.

Fragment książki: ” Jak wykorzystać kostki na lekcjach matematyki”, wyd. Nowik, gdzie znajduje się kolejny przykład metody stacji KUP TUTAJ

 

Post Author: Joanna Świercz