Energizer na początek roku, na pierwsze lekcje

3443200788_bed9935c03_mJutro pierwszy dzień nauki. Uczniowie na pewno przywitają nas słowami: „Nie opłaca się zaczynać przecież jutro znowu weekend”.  Proponuję mała zabawę na początek, taki Energizer.

Zabawa ta w wersji niematematycznej stosowana jest w grupach, które się właśnie poznają, aby poprzez interakcję zbliżyć członków grupy do siebie, ośmielić do nawiązania pierwszych kontaktów.

Zasady gry:

każda osoba z grupy otrzymuje przygotowaną kartkę z 16 polami. Kartka może wyglądać np tak:

Na każdym polu znajdują się zdania np. Pije kawę bez mleka, Ma brata, Ma niebieskie oczy, Dobrze gotuje. Zadaniem posiadacza kartki jest poszukanie cz20160901_172305łonka grupy, który potrafi twierdząco odpowiedzieć na zadane pytanie czyli, pije kawę bez mleka, ma brata, ma niebieskie oczy i wpisanie w wolne miejsce pod zdaniem imienia tej osoby. Cała trudność polega na tym, że w każdym polu tabeli musi być wpisana inna osoba. Dobrze jest ograniczyć czas zabawy. Po zakończonym czasie prowadzący wywołując wybranych posiadaczy kartek sprawdza prawidłowość wpisanych imion. Czyli np gdy Adam na swojej kartce wpisał, że Basia potrafi odmienić przez przypadki słowo kot, prowadzący prosi Basię, aby dokonała odmiany.

Nas nauczycieli matematyki bardzo interesuje stan wiedzy naszych uczniów po wakacjach. Można właśnie tę zabawę wykorzystać do powtórzenia najważniejszych wiadomości z roku poprzedniego (nie zalecam używania tej zabawy w klasach, w których uczymy pierwszy rok). Uczniowie otrzymują kartkę, a na niej 16 zdań np. stosuje kolejność działań, potrafi pomnożyć lub podzielić ułamki dziesiętne – to w szkole podstawowej w klasie 6, a w gimnazjum w klasie 3 potrafi wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka, obliczy pole powierzchni całkowitej graniastosłupa. Uczniowie wpisują imiona kolegów z klasy (nie mogą się powtarzać), a potem nauczyciel wybiera jednego z uczniów i sprawdza po kolei zaczynając od 1 zdania czy osoby faktycznie posiadają te umiejętności (rozwiązują przygotowane zadania). Po każdym przykładzie należy wybrać innego ucznia.

Zapraszam do pobrania pliku plansza, zawierającego zadania dla klasy 6 SP i 3 gimnazjum.

Post Author: Joanna Świercz