Podróż z matematycznym kodowaniem, cz. 2

Treści zadań 1-3 potrzebnych do zabawy w matematyczną podróż z kodowaniem.

Zadanie 1 – karty kolejności. Do wykonania zadania potrzebne są również następujące kubki. Najlepsze są papierkowe, litery zostały naklejone przeze mnie


Należy zamienić liczby rzymskie zamienić na arabskie CCXCI = 291

I5, I6, I7
CCXCI

następnie z legendy odczytać jaki kolor przypisano tej wartości (zielony) a następnie pokolorować pola I5, I6 i I7 pokolorować na zielono.

Zadanie 2


Zadanie 3. Zadania wykonujemy kolumnami, najpierw kolumna lewa, następnie prawa. Nie zmieniamy położenia kratownicy (punkt lewy dolny gór).

Post Author: Joanna Świercz