Egzamin ósmoklasisty w maju 2021

Znamy już ostateczny kształt wymagań egzaminacyjnych z egzaminu ósmoklasisty z matematyki, który odbędzie się w maju 2021. W porównaniu z dokumentem przekazanym do konsultacji usunięto:

  • zna i stosuje twierdzenie o równości kątów wierzchołkowych (z wykorzystaniem zależności między kątami przyległymi);
  • korzysta z własności prostych równoległych, w szczególności stosuje równość kątów odpowiadających i naprzemianległych;
  • oblicza objętości i pola powierzchni graniastosłupów prostych, prawidłowych i takich, które nie są prawidłowe o poziomie trudności nie większym niż w przykładowym zadaniu: Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt równoramienny, którego dwa równe kąty mają po 45°, a najdłuższy bok ma długość 6√2 dm. Jeden z boków prostokąta, który jest w tym graniastosłupie ścianą boczną o największej powierzchni, ma długość 4 dm. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa; pozostawiono tylko:
    oblicza objętości i pola powierzchni graniastosłupów prostych, prawidłowych
  • tworzy diagramy słupkowe i kołowe oraz wykresy liniowe na podstawie zebranych przez siebie danych lub danych pochodzących z różnych źródeł;

WKRÓTCE ROZPOCZNĄ SIĘ SZKOLENIA NA TEN TEMAT PROWADZONE PRZEZ OŚRODKI METODYCZNE W CAŁEJ POLSCE.

AKTUALNE WYMAGANIA EGZAMINACYJNE VS. PODSTAWA PROGRAMOWA

Post Author: Joanna Świercz