XXVIII Wojewódzkie Warsztaty SNM

Termin: 18 listopada 2023 r., godz. 9:00 – 14:00
Miejsce: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX w Opolu, ul. Oleska 68
Zapraszamy na warsztaty i wykłady dotyczące m.in egzaminów zewnętrznych, nowoczesnych metod i technik nauczania matematyki wspomaganych najnowszymi narzędziami TIK, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

PROGRAM ZGŁOSZENIA

Post Author: Joanna Świercz